Jak dbać o siebie, aby utrzymać sprawność przez długie lata

Taki był motyw przewodni spotkania członków Klubu Wokół Zdrowia w dniu 10 marca 2022 r.
z Panią Małgorzatą Folwarczny wieloletnią pracownicą służby zdrowia oraz wykładowczynią przedmiotów związanych ze zdrowiem w szkołach policealnych i na kursach specjalistycznych.
Wysłuchałyśmy pogadanki oraz uzyskałyśmy wskazówki dotyczące właściwego dbania o swój organizm w życiu codziennym i kształcenia nawyków relaksujących czy rozluźniających kręgosłup. Istotne były informacje związane z prawidłowym zażywaniem leków, aby unikać niepożądanych skutków dla organizmu, a także związane z koniecznością monitorowania swojego stanu zdrowia
i możliwości korzystania z porad pielęgniarek środowiskowych.
Dziękujemy za możliwość spotkania się w tak przyjemnej atmosferze!
Liderka Klubu: Donata Malińska