Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - „Okażmy swoje serce"

Zarząd Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podjął decyzję o włączeniu się w Akcję CARITAS w sprawie przygotowania paczek dla uchodźców z Ukrainy.

Z ramienia Zarządu na koordynatora akcji wyznaczona została koleżanka Edyta Mężyk, tel. nr 606 473 704.

Z uwagi na to, że zawartość paczki, tj. ilość i rodzaj produktów, jest szczegółowo określona, paczki przygotowane zostaną w biurze WUTW, a koszt zakupu produktów pokryty zostanie ze środków wpłaconych przez członków.

Mając na uwadze szczególną sytuację, bardzo prosimy o włączenie się do akcji i dokonywanie wpłat w miarę swoich możliwości finansowych.

Wpłaty przyjmowane są w biurze WUTW w czasie dyżurów, można również wpłacać na nasze konto z dopiskiem „pomoc dla uchodźców”.

Można również przygotować paczkę indywidualne, czy wspólnie z koleżanką, byleby tylko ustalone w wytycznych zasady zostały zachowane.

Przygotowana indywidualnie paczka powinna zostać dostarczona do CARITAS do piątku br. w niezaklejonym kartonie.

W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy można również zapewnić im mieszkanie. Szczegółowych informacji na temat zgłoszenia udziela koleżanka Edyta Mężyk.