W MIESIĄCU LUTYM ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z GRAFIKIEM

BIURO WUTW CZYNNE JEST PRZEZ OKRES FERII ZIMOWYCH.