DROGIE SŁUCHACZKI I SŁUCHACZE WUTW!

W godzinach pracy naszego biura możecie bezpłatnie odebrać publikacje CYBER BEZPIECZEŃSTWO DLA SENIORÓW.
Publikacja ta wydana została przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu " E - obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych".
Publikacja jest współfinansowana że środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 - 2025 Edycja 2021.