Dotyczy: taniec liniowy

Zajęcia z tańca liniowego w dniu 12.01.2022 r. są odwołane z powodu choroby instruktora.