CyberSenior dla Seniora.

Ostatni dzień roku 2021 jest finalnym dniem projektu: E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych. Przez pół roku chętni seniorzy z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inni z poza naszego stowarzyszenia, w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, Edycja 2021, poznawali tajniki korzystania z sieci i poprawiali własne umiejętności cyfrowe.
Biorąc pod uwagę dynamikę zmian demograficznych, konieczne stało się podjęcie działań na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, podejmowanie działań sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu nas, osób starszych, w sieci.
W ramach projektu zakupiliśmy 2 laptopy dla WUTW, tym samym tworząc mobilną mini-pracownię komputerową. Nasi studenci dzięki zdobytym umiejętnościom i laptopom, będą mogli zwiększać swoje umiejętności, dzielić się wiedzą, ucząc kolejnych chętnych a także mobilnie załatwiać sprawy osobiste czy urzędowe.
Z realizacji projektu, w jego ramach, powstał 3-minutowy dokument, który możecie oberzeć na naszej stronie, na facebooku oraz You Tube, pod linkiem: https://youtu.be/k-RBJHHUxH4 . Autor filmu: Rafał Soliński.