Spotkanie członków klubu „WOKÓŁ ZDROWIA” W DNIU 21 GRUDNIA

Tematyka:
„ Kto i jak może ubiegać się o orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności oraz jakie ta osoba ma możliwości uzyskania wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

21 grudnia w Klubie Senior + w Wodzisławiu Śląskim byłyśmy uczestniczkami spotkania z Panią Michaliną Domańską – Łuska -pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, podczas którego dowiedziałyśmy się o możliwości starania się o różne środki wsparcia
dla osób z niepełnosprawnościami , głównie z funduszy PFRON . Osoby zainteresowane ubieganiem się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uzyskały wiele wyczerpujących informacji
oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Każda uczestniczka spotkania otrzymała też komplet materiałów informacyjnych.
W miłej atmosferze omówiłyśmy sprawy bieżące, na zakończenie życząc sobie spokojnych
i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz ciekawych spotkań w Nowym Roku.
Życzenia przekazujemy wszystkim członkom WUTW oraz sympatykom naszego Klubu.

Lider Klubu: Donata Malińska