Ważne!!! Zawieszone zajęcia odpłatne oraz dyżury biura

Informujemy Naszych Szanownych Słuchaczy , że w okresie  około świątecznym  tj. od 20  grudnia 2021 r. do 9 stycznia  2022 r. zostają zawieszone  wszystkie zajęcia odpłatne.

W tym okresie nie będzie również dyżurów w naszym biurze.

W czasie przerwy świąteczne  w ramach zajęć Klubowych można spotykać się w pomieszczeniach CAS-u po uzgodnieniu  terminu z P. Kariną Powała