UKRAINA JAKIEJ NIE ZNACIE. ZAPRASZAMY NA PRELEKCJĘ.

Drodzy Słuchacze! Zapraszamy na prelekcję przy kawie i herbacie.
Temat: Ukraina jakiej nie znacie. Kresy dawnej Rzeczypospolitej.
Prelekcję z prezentacją multimedialną poprowadzi Sławomir Rolak.
Data: 7 grudnia 2021 r., wtorek. Godzina 14,00. Miejsce: Klub "SENIOR +", ul. Jana 17..
ZAPRASZAMY!
Prosimy o zgłoszenia udziału u dyżurnych podczas godzin pracy biura.