OTWIERAMY MOBILNĄ MINI-PRACOWNIĘ

W trakcie realizacji projektu "E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych" z zadania publicznego "Aktywni+" finansowanego przez MRiPS odbył się wewnętrzny konkurs na kampanię społeczną promującą włączanie cyfrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu przez seniorów.
Zwyciężył pomysł "Załatwiaj sprawy urzędowe w sieci". W ramach nagrody zakupione zostały 2 laptopy dla WUTW. Będą one na wyposażeniu mobilnej mini-pracowni i służyły seniorom.
Celem zwycięskiej kampanii jest dążenie do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób starszych poprzez zorganizowanie mobilnej mini-pracowni komputerowej dla WUTW oraz szkolenie dla seniorów umożliwiające im załatwianie spraw urzędowych w sieci oraz pomoc w nabywaniu innych umiejętności w obsłudze smartfona, notebooka, laptopa, komputera.
W czasie kolejnych spotkań podpowiemy nie tylko, jakie sprawy są możliwe do załatwienia on-line i pod jaki adres internetowy się udać. Przejdziemy krok po kroku z tymi, którzy będą chcieli pogłębić swoje cyfrowe umiejętności, zaczynając w razie potrzeby od podstaw.
Zapraszamy 16 listopada 2021r. na godz. 17.30  na uroczyste, symboliczne otwarcie "mobilnej mini-pracowni" a następnie na pierwszy wykład on-line. Będziemy mieć okazję, łącząc się przez łącza internetowe, wziąć udział w dyskusji.
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego. 
O kolejnych działaniach w ramach projektu i kampanii będziemy informować.
Zachęcamy do zapoznawania się z artykułami w zakładce CYBERSENIOR.