Konkurs na najlepszą kampanię społeczną promującą włączanie cyfrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu przez seniorów rozstrzygnięty.

 
18 października 2021 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Dworca Wodzisławskiego odbył się Wielki Finał, podczas którego autorzy trzech najlepszych spośród sześciu złożonych pomysłów
przedstawiali przed publicznością i komisją konkursową swoje projekty. Komisja konkursowa w składzie: Mariusz Juszczyn, przewodniczący
Sonia Lenarczyk - członek,
Emil Nagajewski - członek,
nagrodzili pierwszym miejscem projekt „Załatwiaj sprawy urzędowe w sieci” .
Nagrodą dla zwycięzców jest możliwość realizacji kampanii o wartości 10.000 zł. Środki będą przeznaczone na zorganizowanie mini pracowni komputerowej dla seniorów oraz na reklamę kampanii.
Dwa dopuszczone do Wielkiego Finału projekty to
„Komputer to okno na świat” oraz „Wyślij Mi to na Maila”. .
Nagrodą dla zwycięzców jest możliwość realizacji kampanii o wartości 10.000 zł. Środki będą przeznaczone na zorganizowanie mini pracowni komputerowej dla seniorów oraz na reklamę kampanii.
Realizator konkursu: Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego
Wieku Projekt: „E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób
starszych”. Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego na
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021.