Klub ZACZAROWANA IGIEŁKA

Klub rozpoczął działalność w dniu 18.10.2021r. Liderką klubu została Ewa Tararczyk. Spotkania odbywać się będą w sali siedziby CAS w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca w godz. 9.00-12.00. Pomysł klubu powstał w ubiegłym roku w trakcie realizacji projektu "Szkoła Liderów Trzeciego Wieku" finansowanego ze środków ASOS. W ramach projektu przeprowadzony był konkurs na kampanię partycypacyjną.

Przypomnijmy:  Do konkursu mającego na celu pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie, zgłoszono 6 projektów. Projekty zostały skonsultowane w ramach biura WUTW z coachem, poprzez spotkania w grupach 3 i 5-cio osobowych . Komisja konkursowa przyznała I miejsce i nagrodę w wysokości 10.000zł za projekt : „Ekotasza dla Seniora”. Nagrodę przeznaczono na zakup maszyn i akcesoriów do szycia toreb, które rozdano podczas Ogólnopolskiego Dnia Seniora 20.11.2020 oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5.11.2020 na wodzisławskim rynku. Docelowo zakupione maszyny będą służyć seniorom w nowo powstałym „Klubie Szwaczek” przy WUTW. Obecnie klub przyjął nazwę "Zaczarowana Igiełka"