Informacja dla Liderów Klubów oraz Starostów grup w sprawie organizowania spotkań

Spotkania grupowe mogą być organizowane w pomieszczeniach CAS przy

ul. Styczyńskiego 2 lub w Klubie Seniora przy ul. Jana 17 oraz w Sali konferencyjnej na Dworcu PKP.

Żadne z wyżej podanych pomieszczeń nie jest przeznaczone do naszej wyłącznej dyspozycji.

W związku z powyższym każdorazowe zorganizowanie spotkania następuje za zgodą dysponenta lokalu.

Zorganizowanie spotkania:

- w CAS po uzgodnieniu z Panią Kariną Powała ,

- w Klubie Seniora (poza godzinami pracy Klubu) w uzgodnieniu z Organizacją

prowadzącą Klub,

- w sali konferencyjnej na Dworcu po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta.

 

Wnioskując o zgodę należy podać cel spotkania , planowaną datę i godzinę oraz osobę która będzie odpowiedzialna za właściwe użytkowanie lokalu , pozostawienie go w stanie należytym i zabezpieczonym.