Kolejne szkolenie "E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych"

Temat dwudniowego szkolenia w dniach 3-4.08.2021 w Pszczynie: "Aplikacje i narzędzia cyfrowe - Canva, Trello, Google. Dobór i wdrożenie narzędzi do codziennej pracy" w ramach projektu "E-obywalel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych". Udział wzięło 12 seniorek chętnych do poszerzenia swojej wiedzy na temat poruszania się w cyberprzestrzeni.
Projekt dofinansowany że środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.Edycja 2021