Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,

W ramach współpracy z Powiatem Wodzisławskim, w związku z realizacją zadania publicznego, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA informuje, iż jest możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców powiatu wodzisławskiego.    

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem http://dogma.org.pl/lokalizacje-powiat-wodzislawski/  znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie POWIATU WODZISŁAWSKIEGO oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.  Celem Stowarzyszenia jest dotarcie, do jak najszerszego grona osób, które potrzebują pomocy prawnej/porad obywatelskich. 

Informujemy, iż punkty nieodpłatnych porad obywatelskich i mediacji prowadzone przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów Stowarzyszenia DOGMA, mieszczące się w Centrum Usług Społecznych w RADLINIE przy ul. Korfantego 87 oraz Gminnym Ośrodku Kultury w GORZYCACH przy ul. Kopernika 8 działają w TRYBIE STACJONARNYM.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/17864872

W załączniku znajduje się przygotowana przez  organizację ulotka dot. edukacji prawnej z zakresu umowy zawartej na odległość. Jest to temat w ostatnich miesiącach bardzo aktualny, szczególnie  z uwagi na panującą sytuację pandemiczną. Ulotka, prócz tego, że porusza istotny problem i uczula społeczeństwo, na co należy zwrócić uwagę przy zakupach online, jednocześnie informuje o możliwościach otrzymania bezpłatnych porad prawnych/obywatelskich/mediacji w punktach NPP/NPO na terenie powiatu wodzisławskiego.

Stowarzyszenie  DOGMA prowadzi też infolinię (79 88 69 599), na której można uzyskać informacje na temat warunków i zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji. Na bieżąco także prowadzi kampanię promującą bezpłatne poradnictwo w punktach NPP/NPO,  m.in. poprzez  stronę internetową i portale społecznościowe.

Zachęcamy do śledzenia profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/