Grant Programu „Aktywni" dla WUTW. Projekt "E-obywatel.

Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych" przygotowany przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zdobył grant w ramach rządowego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+".

Projekt WUTW został złożony w Priorytecie III, dotyczącym tzw. włączenia cyfrowego seniorów. Cieszy nie tylko grant, ale i to, że pomysł został bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową - zajął 13 miejsce na 320 wniosków przygotowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego z całej Polski.

Projekt "E-obywatel" będzie miał charakter edukacyjny. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi przewidziano w nim działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze. To nie wszystko - nacisk zostanie położony także na upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających bezpiecznemu funkcjonowaniu seniorów w Internecie.

Dlaczego zajęliśmy się tym tematem? Kto korzysta z nowych technologii, ten wie jak bardzo użyteczne bywają. Tymczasem z badań CBOS wynika, że niechęć do korzystania z Internetu jest związana przede wszystkim ze starszym wiekiem. Offline, czyli poza Internetem pozostaje połowa wśród badanych w wieku 55-64 lat, dwie trzecie ankietowanych mających od 65 do 74 lat i dziewięciu na dziesięciu najstarszych badanych (75+). Jako WUTW mamy ambicję, żeby to zmienić i w lokalnej skali poprawić te niekorzystne statystyki.