NABUCCO - opera z udziałem włoskich solistów! W dniu 26.11.2019r. W DMiT w Zabrzu, godz.19.00

Nabuchodonozor – popularnie Nabucco - to jedna z pierwszych oper Verdiego, która już od dnia premiery 9 marca 1842 roku w La Scali przyniosła kompozytorowi niezwykły sukces i sławę Zapisy i wpłaty 110zł z przejazdem (bilet 90zł + 20 zł przejazd) od 11.10.19 do30.10.19r   w biurze WUTW. Ilość miejsc 48.Można również wpłacić na konto WUTW nr 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155., po wcześniejszym sprawdzeniu czy jest się zapisanym n a liście. Odjazd autobusu z Radlina Dom Kultury godz. 16.30, z Wodzisławia Szkoła nr 10 godz. 16.40, Szkoła nr 6 godz. 16.45, od Karuzeli 17.00
Kontakt : lider Klubu M.M.i Teatru  Ela Wietecha tel. 601084670