Zaprojektuj wodzisławską grę miejską „Wodzi-MY po Wodzisławiu"

ZAPROSZENIE
Weź udział w warsztatach i zostań współautorem gry miejskiej, której celem będzie zachęcenie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do poznawania miasta i odkrywania jego tajemnic. Warsztaty odbędą się w Wodzisławskim Centrum Kultury 9 października (13:00) i 15 października (11:00). 
Co chcemy osiągnąć?
Chcemy wspierać mieszkańców w poszukiwaniu Wodzisławia nowoczesnego, rosnącego i piękniejącego na naszych oczach. Chcemy także pomóc w odnajdywaniu śladów Wodzisławia niewidocznego, ukrytego, przysłoniętego falami kolejnych zmian i funkcjonującego już tylko na poziomie języka (szczególnie tych starszych mieszkańców, np. łaźnie, koncentraty itp.). Trasa i gra, którą wspólnie zaprojektujemy zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego w święto narodowe 11 listopada 2019 r.
Warsztaty są częścią projektu „Wodzi-MY po Wodzisławiu”. Projekt ten realizuje Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach konkursu „Inicjatywy lokalne z WCK”.

Warsztaty z tworzenia gry miejskiej „Wodzi-MY po Wodzisławiu”
termin I warsztatu: 9 października 2019 r. | godz.: 13:00
termin II warsztatu: 15 października 2019 r. | godz.: 11:00
miejsce: Wodzisławskie Centrum Kultury