LATO Z BULAMI - rozgrywki

Dotychczasowe wyniki meczów rozegranych do dnia 18.08.2019 w Singlu o Puchar Wodzisławskiego UTW
JAN - 3 mecze :  6p. 39/17
BRONISŁAWA - 3mecze :  5p. 37/34
ELŻBIETA - 3 mecze : 5p. 37/35
MIROSŁAWA - 3 mecze :  4 p. 27/24
KRYSTYNA - 3mecze : 3p. 24/37
PIOTR - 1mecz : 2p. 13/ 10
JADWIGA - 2 mecze : 2p. 20/26
GRAŻYNA - 1 mecz : 1p. 11/13
Sędziował lider PIOTR