ODWOŁANA WYCIECZKA DO DREZNA

Klub Miłośników Turystyki odwołuje wycieczkę do Drezna i Szwajcarii Saksońskiej, planowaną w dniach 14-16.06.2019r., ze względu na niewystarczającą ilość uczestników. Zwrot wpłaconych kwot odbędzie się w biurze WUTW od dnia 3.06.2019r., do dnia 5.06.2019r., w godzinach otwarcia biura. Zwrot nadpłat za wycieczkę do Jędrzejowa odbędzie się w tych samych terminach. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora imprezy z ramienia WUTW: Lucyna Kulka tel. kom.: 608 614 719.