Informacja w sprawie zajęć odpłatnych w miesiącu czerwcu br.

Zajęcia odpłatne kończą się z dniem 31 maja br.

W miesiącu czerwcu odpracowywane będą tylko zajęcia zaległe i tak :

- zajęcia z języka angielskiego grup Pani Aldony Łopatka i Pana Dariusz Targosz   odbędą się w

terminach uzgodnionych z wykładowcami,

- zajęcia z języka włoskiego termin uzgodni z grupą Pan Grzegorz Florkowski,

- zajęcia z aerobiku w basenie odbędą się 5 i 6 czerwca godziny 18,50 i 19,00 ,

- taniec liniowy każda grupa 2 godziny w terminie ustalonym przez instruktora,

- Latino i Zumba w czerwcu br 2 zajęcia w terminie ustalonym przez instruktora,

- zajęcia z Jogi tylko grupa poniedziałkowa w pierwszy poniedziałek miesiąca czerwca,

- zajęcia z informatyki w terminie ustalonym przez prowadzącego,

- zajęcia z plastyki 1 zajęcie termin ustali prowadzący,

- gimnastyka grupa poniedziałkowa w pierwszy poniedziałek miesiąca,

- grupa teatralna oraz chór po jednym zajęciu w terminie ustalonym przez prowadzących.