Niedziela na wykładzie w AHE

 
12.05. 2019 słuchacze Wodzisławskiego UTW ( 28 osób) uczestniczyli w spotkaniu z emerytowanym profesorem uniwersytetu w Pensynwalii dr Wiesławem Grebskim, który przedstawił wykład na temat " Recepta na szczęście" a także mówił o sytuacji osób starszych - emerytów w USA, w zależności od tego, w którym stanie mieszkają i jaki był ich status zawodowy.
Dziękujemy  władzom uczelni Akademii Humamistyczno-Ekonomicznej za zaproszenie.
Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zaproszenie na spotkanie przyjęli a szczególnie dziękuję naszym "przewoźnikom" : Edycie, Bożenie, Lindzie, Romanowi, Ryszardowi, Eli i drugiej Bożenia.

Jadwiga Holeczek-Wojdat