Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje o nowej usłudze 
pośrednictwa pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim ruszyła "STREFA
AKTYWNEGO SENIORA". Nowa usługa adresowana jest do emerytów, rencistów oraz innych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń pozostają bierne zawodowo. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzeby pracodawców – niska stopa bezrobocia powoduje, iż pracodawcom trudno znaleźć pracownika. Seniorzy w oczach pracodawców mają wiele zalet – posiadają wiedzę i doświadczenie, są dyspozycyjni i lojalni. Rejestracja i aktywizacja Seniorów będzie odbywała się kompleksowo w
ramach tzw. jednego okienka i będzie obejmowała:
-Wsparcie doradcy zawodowego;
-Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
-Pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV ;
-Przedstawienie ofert pracy i kontakt z pracodawcami;
-Indywidualne informacje i porady zawodowe.
Zapraszamy wszystkich seniorów chcących przedłużyć swoją aktywność
zawodową i poprawić swój budżet domowy!❗️
- Pokój 302-
Kontakt telefoniczny: 32 459 29 89, 32 459 29 98