ANKIETA

Rada Seniorów zwraca się z prośbą do słuchaczy WUTW o wypełnianie ankiet znajdujacych się u dyżurnych. Ankieta dotyczy poprawy warunków życia osób starszych w środowisku lokalnym. Dziękujemy.