Pilne, z ostatniej chwili

Zawieszamy zajęcia z informatyki do piątku 13.04 2019 ze względu niedyspozycję zdrowotną nauczyciela zajęć.

O wznowieniu zajęć poinformujemy.