Informacja na czasie !!!

Informujemy naszych Słuchaczy, że zajęcia w Wodzisławskim UTW odbywają się zgodnie z przyjętym hormonogramem.

Strajk  w szkołach nie wpływa na ich zmianę, chyba że te zmiany powstały na skutek innych ustaleń.