TRUSKAWIEC II

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłaty ostatniej raty na wyjazd do TRUSKAWCA w terminie 15-25 maja 2019r.

Zaliczkę w kwocie 259,00 złotych można wpłacić w biurze WUTW w dniu 09.04.2019r.  (wtorek) w godz. od 13:00 do 15:00

lub na rachunek bankowy WUTW numer 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 z dopiskiem TRUSKAWIEC II i nazwiskiem uczestnika.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie niezbędnych danych:

  1. Adres zamieszkania;
  2. Data urodzenia;
  3. Numer paszportu.