Odwołujemy zajęcia - aerobik w wodzie.

Z przyczyn od nas niezależnych - zwolnienie lekarskie instruktorki - odwołujemy zajęcia aerobiku w wodzie

( basen SP3 ) od  6.03 - 26.03 włącznie .