TRUSKAWIEC II

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłaty III raty na wyjazd do TRUSKAWCA w okresie 15-25.05.2019r. Zaliczkę w wysokości 500,00 złotych można wpłacić w biurze WUTW w dniu 04.03.2019r.(poniedziałek) w godz. od 13:00 do 15:00 lub na rachunek bankowy WUTW nr 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 z dopiskiem TRUSKAWIEC II oraz nazwiskiem i imieniem uczestnika.