Komunikat - Sardynia

 
Uczestnicy wycieczki proszeni są o dokonywanie końcowych wpłat : konto WUTW do dnia 28 lutego 2019 r.
lub w siedzibie biura w dniu 27 lutego (środa) w godz. 14.00-15.30.