Wpłata II raty na wyjazd do Truskawca I

Wpłata II raty - 500 zł. na wyjazd do Truskawca w dniu 07.02.2019 r. (czwartek) w godz. 13:00 - 15:00 w biurze WUTW, lub na rachunek bankowy WUTW, nr konta:56 1050 1344 1000 0090 3144 7155, z informacją w tytule: Truskawiec I, oraz imię i nazwisko wpłacającego.