WYJAZD DO CIECHOCINKA

Klub Miłośników Muzyki i Teatru informuje że w dniu 25 styczeń 2019r. należy wpłacić pierwszą ratę w kwocie 300 zł. na 5 dniowy wyjazd do Ciechocinka. Osoby zapisane, oraz chętni, są jeszcze wolne miejsca, (serdecznie zapraszam), proszone są o dokonanie wpłaty w biurze WUTW od godz 10 tej do 15 tej. Istnieje także możliwość wpłaty na konto: WUTW Nr. 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 z dopiskiem Festiwal w Ciechocinku”    Wpłata drugiej raty w dniu 22 marca w kwocie 300 zł. , wplata trzeciej raty w dniu 24 maja w kwocie 250 – 280 zł, nie znamy jeszcze ceny biletu na 2 dniowy Festiwal Piosenki Cygańskiej, wpłaty j.w, w godzinach od 10 tej do 15 tej.Potwierdzenia swojego zapisu na liście można uzyskać pod nr 32 320 86 58u organizatora, Ela Wietecha nr tel. 601 084 670